Program PPK – co to i kiedy wejdzie w życie?

Obecnie skierowany został nowy projekt do sejmu – projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, który dotyczyć będzie oszczędzania – składki na PPK, zachęty fiskalne.

Zgodnie z rządowym projektem, PPK ma być powszechnym i w pełni prywatnym systemem długoterminowego oszczędzania. W praktyce system będzie obowiązkowy dla pracodawców i równocześnie dobrowolny dla pracowników.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r., Jednakże wspomniany projekt będzie wprowadzony etapami. Od lipca 2019 roku obejmie on wszystkich przedsiębiorców zatrudniających minimum 250 osób.

Projektodawcy przewidzieli też pewne zachęty fiskalne. W aktualnej wersji projektu wskazano, że składki wnoszone przez pracodawców nie będą wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Składki na PPK będzie można także zaliczać do kosztów uzyskania przychodu. Podobnie ma być z pozostałymi wydatkami, które będą ponoszone przez pracodawcę w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowej realizacji obowiązków przewidzianych w ustawie o PPK.

Składki ze strony pracowników mają być natomiast rozliczane z ich wynagrodzeń netto. Wpłaty finansowane przez państwo (tzw. wpłata powitalna i dopłaty roczne) będą z kolei zwolnione z podatku dochodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *