Zasady wystawiania faktur zaliczkowych i końcowych

Według przepisów prawa podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury dokumentującej otrzymanie części lub całości zapłaty jeszcze przed dokonaniem dostawy zamówionych towarów, czy świadczenia usług.

Wspomniany wyżej obowiązek regulują przepisy ustawy o podatku od towarów i usług – art. 106b ust. 1 pkt 4. Obowiązek ten powstaje jednak także w sytuacji, gdy zaliczka została wpłacona na poczet

  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub
  • czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (czyli m.in. świadczenia usług najmu czy stałej obsługi prawnej i biurowej).
Jaki jest termin wystawienia faktury zaliczkowej?

Przepisy jasno określają, że możliwe jest wystawienie faktury zaliczkowej nawet na 30 dni przez otrzymaniem zapłaty – art. 106i ust. 7 ustawy o VAT.

Inaczej wygląda to jednak w sytuacji, gdy zaliczka otrzymana została przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi. Fakturę należy wtedy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu jej otrzymania.

W obu przypadkach (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy podatnik mimo braku takiego obowiązku, wystawi fakturę na udokumentowanie zaliczki otrzymanej na poczet czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, takich jak np. najem czy stała obsługa prawna i biurowa) wystawienie faktury nie wpływa na powstanie obowiązku podatkowego w VAT.

Kiedy wystawiamy fakturę końcową?

W przypadku, gdy wystawiona została tylko jedna zaliczka i do tego obejmowała ona całą należność w 100% (po dokonaniu dostawy towarów lub usług), nie wystawia się już faktury końcowej.

Jeżeli jednak faktura zaliczkowa nie będzie obejmowała całej należności, to w fakturze końcowej należy pomniejszyć sumę wartości towarów lub usług należy o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku – o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty. W fakturze końcowej należy zawrzeć również numery faktur zaliczkowych.
Jaki jest jej termin?

Według art. 106i ust. 1 ustawy o VAT fakturę końcową należy wystawić nie wcześniej niż 30. dnia, a jednocześnie nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *