Jakie są obowiązkowe adnotacje na fakturze?

Od niedawna na fakturze zmieniły się wymagania, co do tego, jakie adnotacje powinny się znaleźć na poszczególnych dokumentach, u wybranych podatników.

Niektórzy podatnicy ze zwględu na rodzaj statusu podatnika zmuszeni są do umieszczania pewnych oznaczeń lub adnotacji do wystawianych dokumentów.

Oprócz obowiązkowych elementów jakie muszą zawierać faktury (zapis o zamieszczanu obowiązkowych danych na fakturze znajduje się w art. 106e ustawy o VAT), muszą znaleźć się także oznaczenia typowe dla określonego rodzaju statusu podatnika. Oznaczenia powinny być dodane w formie adnotacji, i są to między innymi:

  • Dodatkowa informacja o podstawie prawnej – dodają ją tylko podatnicy zwolnieni z VAT. Na fakturze zw. z VAT, powinna znaleźć się podstawa prawna uprawniającą do zwolnienia. Takiej adnotacji nie muszą podawać zwolnieni ze względu na nieprzekraczanie limitu obrotu w wysokości 150 000 zł.
  • Oznaczenie „faktura VAT RR” – adnotacja powinna być dodana przez nabywców towarów od rolników ryczałtowych.
  • Adnotacja „odwrotne obciążenie” – odnosi się do dostaw towarów lub usług, gdzie obowiązek rozliczenia podatku VAT leży po stronie nabywcy, zapis ten stosuje się w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku 11 do ustawy o VAT.
  • Adnotacja „metoda kasowa” – skierowana do małych podatników, którzy wybrali metodę kasową i zadeklarowali swój wybór na druku VAT-R w urzędzie skarbowym.
  • Adnotacja „samofakturowanie” – dodawana jest na fakturze sprzedaży (lub otrzymanej dokumencie potwierdzającym otrzymanie zaliczki) przez nabywcę towarów lub usług w przypadku, gdy faktury wystawiane są w imieniu sprzedawcy.
  • Adnotacja “procedura marży dla biur podróży” – powinna być dodana przy sprzedaży, w której podstawą jest procedura VAT marży, np. przy świadczeniu usług turystyki (w tym wypadku podstawą opodatkowania jest marża).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *