E-akta pracowników – Płatnik, deklaracje ZUS

Od nowego 2019 roku wejdą w życie przepisy dotyczące przechowywania akt pracowników. Tym samym, spowoduje to ważne zmiany w Płatniku, w szczególności zostaną wprowadzone nowe formularze druków ZUS RIA, ZUS OSW i ZUS PRA oraz nowe wersje druków obecnych deklaracji ZUS.

Niebawem, a dokładnie od stycznia 2019 roku nastąpią zmiany w programie Płatnik. Program zostanie dostosowany do nowych przepisów, w szczególności nowych druków. Pojawią się nowe druki ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS PRA oraz zmienione zostaną obecne formularze ZUS DRA, ZUS ZWUA,

Dla wyjaśnienia powyższych pojęć, obowiązkowa deklaracja ZUS RIA, to raport informacyjny składany za każdego pracownika, który został zatrudniony od stycznia 1999 roku aż do grudnia 2018 roku. Nie będzie już wystawiany przez pracodawcę / zleceniodawcę w formie papierowej dokumentów dołączanych do wniosków w sprawie przyznania świadczeń.

Natomiast deklaracja ZUS OSW jest oświadczeniem, dzięki któremu pracodawca może zadeklarować, że przekazuje raporty informacyjne ZUS RIA za wszystkich ubezpieczonych od 1999 roku do 2018 roku i tym samym chce skrócić czas przechowywania akt osobowych pracowników do 10 lat.

 Odnośnie zmian dotyczących Płatnika ze względu na nowe przepisy, zostaną wprowadzone słowniki pomocne przy wypełnianiu dokumentów, reguły weryfikacji dla lepszej sygnalizacji błędów przy wypełnianiu oraz dodatkowe komunikaty informujące o upływających terminach składania dokumentów, np. ZUS RIA. Do zmian zostanie także dostosowany profil płatnika na PUE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *