Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Pracownik ma prawo do ubiegania się o ekwiwalent, jeżeli nie wykorzystał przysługującego mu urlopu. Pytanie jednak w jakich sytuacjach?

Pracownik otrzymuje ekwiwalent tylko w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy i to w sytuacji, gdy nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego bieżącego, jak również zaległego.

W związku z powyższym ostatni dzień zatrudnienia powinien być dniem wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlopu.

Oczywiście wysokość ekwiwalentu pieniężnego jest obliczania na podstawie wynagrodzenia z poprzedniego miesiąca, w którym nastąpiło rozwiązanie.

Więcej informacji na temat obliczania takiego ekwiwalentu można znaleźć w przepisach, które regulują rozporządzenia urlopowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *