Likwidacja deklaracji PIT-40

Z nowym rokiem nastąpiły zmiany dotyczące deklaracji PIT-40. Podana deklaracja została zlikwidowana. Obecnie nie sporządza jej pracodawca, tylko Urząd Skarbowy. Więcej szczegółów w artykule.

Wcześniej pracodawca miał obowiązek sporządzenia deklaracji PIT-40 za swojego pracownika, który złożył u niego PIT-12. Po złożeniu deklaracji przez pracownika, pracodawca miał obowiązek sporządzenia rozliczenia PIT-40 i przekazania go do Urzędu Skarbowego oraz do samego pracownika.

Obecnie wyżej wspomniany obowiązek został zniesiony. Tylko do roku 2017 możliwe było rozliczenie PIT-40 (rozliczenie roczne pracownika) przez pracodawcę. Oznacza to, że ostatnia deklaracja sporządzana przez pracodawcę była za rok 2016. Ponieważ deklaracja za rok 2017 (przekazana w roku 2018) sporządza jest już przez Urząd Skarbowy.

Nowelizacja powyższych przepisów dotyczy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 528), wykreślenie art. 37 dotyczącego obowiązku sporządzania PIT-40.

W związku z powyższym od stycznia 2018 roku pracownik (podatnik) nie może prosić płatnika (pracodawcę) o rozliczenie. Jeżeli pracownik złoży wniosek PIT-12, to pracodawca musi odmówić pracownikowi wypełnienia za niego deklaracji podatkowej i tym samym powinien poinformować go z czego to wynika – ze względu na zmianę przepisów.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że samo zniesienie deklaracji PIT-40 nie znosi innego powiązanego obowiązku – wystawienia informacji o dochodach w deklaracji PIT-11 oraz obowiązku formularza PIT-40A.

Co dalej?

Po zmianie opisanych wyżej przepisów podatnik (pracownik) otrzymuje od swojego płatnika deklarację PIT-11 i na jej podstawie musi sporządzić i złożyć deklarację PIT-37. Ewentualnie ma możliwość złożenia do Urzędu Skarbowego wniosku PIT-WZ, aby to Urząd Skarbowy wypełnił i złożyć za niego deklarację.

Jeżeli już podatnik zdecyduje się na złożenie deklaracji przez internet, to należy skorzystać z dostępnego oprogramowania, które ułatwi mu sporządzenie dokumentu i bezpośrednie jego przesłanie do Urzędu (np. poprzez system e-Deklaracje Ministerstwa Finansów). Programy te weryfikują tożsamość podatnika poprzez dane takie jak: imię, nazwisko, datę urodzenia, nr PESEL lub NIP, kwotę przychodu z PIT za 2016 rok. Można również potwierdzić tożsamość poprzez profil zaufany (ePUAP), który obecnie można nawet założyć za pośrednictwem systemu bankowego.

Po przesłaniu deklaracji będzie ona weryfikowana i otrzymamy komunikat zwrotny. Jeżeli deklaracja będzie poprawna, otrzymamy Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *