Złożenie skargi do inspekcji pracy

Jeżeli pracodawca łamie prawo, pracownik może złożyć skargę do inspekcji pracy z tytułu, np. niewypłaconego należnego mu wynagrodzenia, zatrudnienie bez umowy, nieprzestrzegania zasad BHP lub mobbing.

Wspomnianą wyżej skargę można zgłosić bezpośrednio do okręgowego inspektoratu w gminie (Państwowej Inspekcji Pracy) ustnie do protokołu lub za pomocą poczty elektronicznej, formularza e-skargi.

Oprócz skargi, należy także posiadać wszelkie dowody, np. wyciągi z rachunku bankowego, aby można było sprawdzić, czy pracodawca faktycznie nie wypłacał lub nie wypłacił danemu pracownikowi wynagrodzenia. Dodatkowo przydatna będzie również korespondencja między pracownikiem a pracodawcą, jego umowa o pracę i inne dowody.

Złożenie skargi bezpośrednio w inspektoracie PIP w gminie to przede wszystkim opowiedzenie ustnie o całej sprawie i przekazanie ww. dokumentacji.

Natomiast złożenie skargi elektronicznej odbywa się, np. za pośrednictwem strony www.pip.gov.pl >> zakładce e-skarga. Skarga złożona w ten sposób nie oznacza, iż pracownik nie będzie musiał stawić się osobiście w placówce OIP.

Warto podkreślić, iż zgłaszanie skargi i cały proces tego działania odbywa się w tajemnicy. Co oznacza, iż pracownik zgłaszający swojego pracodawcę do PIP nie musi obawiać się natychmiastowego zwolnienia go z pracy w ramach zemsty. Wszelkie informacje zgłoszone przez pracownika nie zostają ujawnione przez inspektora pracy przeprowadzającego kontrolę u zgłoszonego pracodawcy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *