Zaległości w opłacaniu składek

Co się stanie, gdy dany płatnik nie opłaci składek w terminie? Czy są przewidziane jakieś konsekwencje prawne? Warto wiedzieć!

Płatnik, który nie opłaci w terminie obowiązujących składek na koncie będzie posiadał ujęte zaległości, a od nich zostaną naliczone odsetki przez ZUS. Nie są one jednak naliczane, jeżeli ich wartość jest niska, więc nie przekracza kwoty 6,60 zł.

Oczywiście ww. odsetki będą pokryte z środków płatnika.

W jakiej wysokości będą odsetki – jest to zależne od zwłoki i kwoty zaległej za składkę. Aby wyliczyć kwotę odsetek należy przemnożyć kwotę zaległej składki za dany miesiąc przez liczbę dni zwłoki w jej opłaceniu i przez obowiązującą roczną stawkę procentową odsetek za zwłokę oraz podzielenie otrzymanego iloczynu przez 365 x 100.

Wyliczona kwota odsetek według wyżej wspomnianego wzoru jest oczywiście zaokrąglana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *