Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa

Każdy przedsiębiorca dąży do tego, aby zwiekszyć swoje zyski, a przy tym obniżyć należne podatki do zapłaty. Przedsiębiorcy starają się więc znajdywać możliwości obniżenia ww. podatków – optymalizacja podatkowa. 

Przepisy prawa nie zabraniają podatnikom optymalizowania podatków, jednakże podkreślają, iż muszą być one wykonywane legalnie!

Co to jest optymalizacja podatkowa?

Optymalizacja podatkowa wiąże się z szeregiem działań na rzecz uniknięcia lub zminimalizowania obciążenia podatkowego danego przedsiębiorstwa. Wszystkie działania muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepiami prawa podatkowego.

Mówiąc w skrócie, optymalizacja głównie skupia się w znalezieniu takich działań i możliwości, aby obejść podatek – w sposób legalny.

W jaki sposób optymalizować podatki?

Korzystanie z ulg, zwolnień, odliczeń, transakcji restrukturyzacyjnych i zróżnicowań form prawnych prowadzenia działalności skutkuje właśnie optymalizacją podatkową.

Wyżej wymienione elementy, które są przyznawane przez usługodawce, pomagają optymalizować podatek danego przedsiębiorstwa.

Optymalizacja podatkowa obejmuje:

  • planowanie podatkowe (szereg czynności zmierzających do minimalizacji obciążeń podatkowych),
  • oszczędzanie podatkowe (np. metoda kasowa w VAT na mocy art. 21 ust. 1 ustawy o VAT, czyli przesunięcie zapłaty podatku u małego podatnika na okres, w którym przypada zapłata za transakcję),
  • unikanie opodatkowania przy zastosowaniu legalnych działań (np. korzystanie z ulg i zwolnień czy wykorzystanie luk prawnych, do którego niezbędna jest znajomość prawa).

*Dodatkowo

Przedsiębiorcy mają dodatkowo możliwość optymalizacji pdoatkowej poprzez opłacanie preferencyjnych składek ZUS.

Osoby, które rozpoczynają prowadzenie swojej działalności gospodarczej mogą przez okres 24 miesięczy płacić składki ZUS w niższej wysokości. Dodatkowo nie mają obowiązku opłacania Funduszu Pracy.

Optymalizacja podatkowa występuje również na gruncie podatku dochodowego. Przykładem może być:

  • łączenie źródeł przychodu (przy progresywnej formie opodatkowania – zasady ogólne, skala podatkowa),
  • wybór najkorzystniejszej spośród 4 formy opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa),
  • amortyzacja (np. skorzystanie z amortyzacji jednorazowej w ramach pomocy de minimis),
  • moment rozliczenia kosztu (rozliczenia międzyokresowe kosztów),
  • rozliczanie strat podatkowych,
  • uproszczone zaliczki na podatek dochodowy,
  • rozliczenie kwartalne PIT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *