Nowe druki KRS – już obowiązują!

W obecnym roku zostały wprowadzone nowe wzory KRS. Jednak nie wszystkie, niektóre formularze pozostały bez zmian, a więc w dotychczasowym wzorze, tylko wybrane druki zostały zmienione.

Z początkiem lipca 2017 roku w życie weszły 22 wzory formularzy KRS, m.in. wniosków o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców oraz wniosków o zmianę danych. Należy tutaj podkreślić, że zmianie uległ także druk KRS-Z30 dotyczący składania sprawozdań finansowych.

W związku z powyższym zmiany nastąpiły w formularzu:

 • KRS-W1 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa;
 • KRS-W2 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowo-akcyjna;
 • KRS-W3 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczona odpowiedzialnością;
 • KRS-W4 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka akcyjna;
 • KRS-W5 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia;
 • KRS-W6 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców przedsiębiorstwo państwowe, instytut badawczy, instytucja gospodarki budżetowej;
 • KRS-W7 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • KRS-W8 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców- towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo asekuracji wzajemnej;
 • KRS-W10 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji;
 • KRS-W20 – Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa;
 • KRS-Z1 – Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska;
 • KRS-Z2 – Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowo – akcyjna;
 • KRS-Z3 – Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna;
 • KRS-Z10 – Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji;
 • KRS-WH – Sposób powstania podmiotu – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 • KRS-WK – Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki – załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 • KRS-ZH – Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców;
 • KRS-W12 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych;
 • KRS-Z12 – Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, KRS-W13 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka europejska;
 • KRS-Z13 – Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka europejska;
 • KRS-W14 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia europejska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *