Bezterminowe zawieszenie działalności – zmiany w 2018 roku

Niebawem wejdą nowe przepisy umożliwiające zawieszenie działalności na bezterminowy okres.

Wprowadzenie nowych zmian zastąpi oczywiście dotychczasowe zapisy. Niedługo przedsiębiorca nie będzie musiał określać okresu zawieszenia swojej działalności gospodarczej. Oczywiście nie oznacza to, że przedsiębiorca nie może się określić, jak najbardziej będzie mógł wpisać termin zawieszenia, jednakże nie krótszy niż 30 dni.

Dla porównania: obecnie możliwe jest tylko zawieszenie działalności na okres do 24 miesięcy. Jednakże w przypadku przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, niezatrudniających pracowników, zawieszenie możliwe będzie na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

REKLAMA

„Proponuje się także (art. 22 ust. 2), aby z uprawnienia w zakresie zawieszenia mógł skorzystać również przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu” – tłumaczą projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców. Projekt trafił do Sejmu 21 listopada 2017 r. Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 marca 2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *