Większa kwota wolna – 2018 rok

Znowu wzrośnie kwota wolna od podatku. W styczniu nowego roku zostanie ponownie znowelizowana treść ustawy o PIT, po to aby zwiększyć w niej kwotę wolną.

W związku z powyższym podatek wzrośnie z 1188 zł (dla podstawy obliczenia podatku nie wyższej niż 6600 zł) do wysokości 1440 zł (dla podstawy obliczenia podatku nie wyższej niż 8000 zł), przy czym progi podatkowe pozostaną na niezmienionym poziomie.

Oczywiście należy podkreślić, iż powyższe zmiany dotyczyć będą tych najmniej zarabiających, dla reszty kwota wolna pozostanie bez zmian.

REKLAMA

Obecnie podatnicy, których podstawa opodatkowania:

  • nie przekroczy 6600 zł mają prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1188 zł (niedługo będzie to kwota 1440 zł),
  • przekroczy 6600 zł, ale nie przekroczy 11 000 zł mają prawo do zmniejszającej podatek w wysokości między 1188 zł a 556,02 zł (jest ona proporcjonalnie pomniejszana w miarę zbliżania się do  podstawy opodatkowania w wysokości 11 000 zł),
  • przekroczy 11 000 zł, ale nie przekroczy 85 528 zł mają prawo do zmniejszającej podatek w wysokości 556,02 zł,
  • przekroczy 85 528 zł, ale nie przekroczy 127 000 zł mają prawo do zmniejszającej podatek w wysokości między  556,02 zł a 0,00 zł (jest ona proporcjonalnie pomniejszana w miarę zbliżania się do  podstawy opodatkowania w wysokości 127 000 zł, by po jej przekroczeniu nie przysługiwać w ogóle).

Podstawa prawna: art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *