Co to jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

Co to jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

W Polsce każda firma prowadzona jest pod wybranym typem działalności – formą prawną działalności gospodarczej.

Jednoosobowa działalność gospodarcza oznacza, iż działalność prowadzona jest przez jedną osobę, samodzielnie. Jedynym właścicielem firmy jest wyżej wspomniana osoba, co oznacza, iż dana osoba jest odpowiedzialna za całe prowadzenie działalności i jej reprezentacje na zewnątrz.

W wybranej działalności wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji finansowej, księgowej i wszelkich formalności są zminimalizowane, na tyle, aby jedna samodzielna osoba była wstanie sprostać wszystkim wymaganiom.

W jednoosobowej działalności nie jest wymagany kapitał początkowy. Właściciel jako jedyny odpowiada za firmę całym swoim majątkiem osobistym. Co oznacza, że w razie wystąpienia skutków jej prowadzenia odpowiada tylko on. Niestety odpowiedzialność ta ciągnie się również na małżonka, jeżeli nie ma ustanowionej rozdzielności majątkowej, jednakże z wyłączeniem majątku osobistego danego małżonka.

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą rozlicza się na zasadzie przychodów i kosztów podatkowych – w KPiR w celach podatkowych.

Przedsiębiorca prowadzi firmę ze swoim imieniem i nazwiskiem. Dodatkowo może do nazwy dodać słowo, np. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Parasol” Jerzy Nowakowski. Przedsiębiorca może posługiwać się skróconą nazwą, jak również pełną, jednakże skrócona nazwa musi być wprowadzona we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *