Składki ZUS – odliczenie

Ustawa o podatku dochodowym dopuszcza możliwość odliczenia składek, które w niższej wysokości płaci przez 24 miesiące przedsiębiorca otwierający po raz pierwszy działalność gospodarczą.

Składki te składają się na 3 filary z czego składki dotyczące tzw. ZUS preferencyjnego obejmuję tylko pierwsze dwa:

Fundusz Rodzaj ubezpieczenia Jakie składki
FUS – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczenia społeczne emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa
NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia Ubezpieczenie zdrowotne zdrowotna
FP – Fundusz Pracy oraz gwarantowanych świadczeń pracowniczych Świadczenia z Funduszu Pracy fundusz pracy,
fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych

Przedsiębiorca otwierający po raz pierwszy działalność gospodarczą (albo ponownie otwierający po upływie 5 lat od zamknięcia poprzedniej) płaci składki tylko na:

  • ubezpieczenia społeczne w kwocie 176,33 zł (wysokość na rok 2016)
  • ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 288,95 zł (wysokość na rok 2016)

Korzyścią przedsiębiorcy jest to, że faktycznie zapłacone składki dają nam możliwość odliczenia od dochodu. Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników i prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą opłaca powyższe składki do 10 dnia miesiąca następnego a zatrudniający choćby jedną osobę do 15 dnia miesiąca następnego.

Przykładowo jeżeli przedsiębiorca rozpoczyna działalność 1 października 2016r. to zostaje zgłoszony w ZUS  od 1 października 2016r. do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Za miesiąc październik przedsiębiorca opłaci składki za siebie do 10 listopada, następnie do 10 grudnia a za grudzień 2016r. do 10 stycznia 2016r. Jeżeli zatrudniałby choćby jedną osobę płatność odbywałaby się odpowiednio do 15.

Składki ZUS opłaca się w systemie miesięcznym i także w tym systemie są one rozliczane poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji rozliczeniowej DRA (dla przedsiębiorcę bez pracowników) albo DRA, RCA lub RZA(dla przedsiębiorcy zatrudniającego choćby jedną osobę).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *