Ewidencja czasu pracy

Maksymalny czas pracy pracowników w Polsce jest regulowany przez Kodek Pracy.

Pracodawcy mają możliwość ustalania pewnych systemów pracy, np. skrócony czas pracy itd. Poza tym są zobowiązani do prowadzenia ewidencji czasu pracy swoich pracowników. Dla jakich pracowników?


Obowiązek prowadzenia karty ewidencji czasu pracy indywidualnie dla każdego pracownika spoczywa oczywiście na pracodawcy. Co oznacza, że pracodawca zmuszony jest do prowadzenia takiej ewidencji dla każdego pracownika. Występują tutaj oczywiście jakieś wyjątki, o których wspomnimy poniżej.

Obowiązek ewidencjonowania godzin pracy nie jest stosowany przez pracodawce w momencie, gdy jego pracownik jest objęty zadaniowym systemem czasu pracy, zarządza w imieniu pracodawcy zakładem pracy, otrzymuje ryczałt za godziny nadliczbowe lub pracę w porze nocnej.

Jednakże należy pamiętać przy tym, że dla tych pracowników konieczne jest ewidencjonowanie m. in.: pracy w niedziele i święta, pracy w porze nocnej, pracy w dni wolne od pracy, wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, okresu korzystania z urlopu i okresu przebywania na zwolnieniu chorobowym!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *