W jaki sposób składać zeznanie podatkowe PIT?

W jaki sposób składać zeznanie podatkowe PIT?

Podatnicy często zastanawiają się jaką formą mają wysyłać swoje zeznania roczne do urzędu Skarbowego lub jaka forma jest z góry narzucona.

Dotychczas najprostszą formą było składanie zeznań osobiście poprzez przekazanie swojej deklaracji w okienku danego Urzędu Skarbowego.

W obecnych czasach nieco szybszą i wygodniejszą formą przekazu jest składanie deklaracji formą elektroniczną do organu podatkowego połączone z uzyskaniem urzędowego potwierdzenia odbioru.

* Tutaj należy wyjaśnić kwestię e-podpisu. Dany e-podpis nie jest wymagany przez ww. organy przy składaniu deklaracji. Dla potwierdzenia (weryfikacji) podatnika służą dane personalne, a dokładnie 5 danych: NIP albo numer PESEL – w zależności od podatnika, imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany dokument elektroniczny (składając deklarację za 2016 – podajemy kwoty przychodów z 2015 r.).

Dodatkowo istnieją jeszcze alternatywne możliwości:

  • nadanie zeznania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub otrzymane przez polską placówkę pocztową operatora wyznaczonego po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej albo złożone w polskim urzędzie konsularnym;
  • złożenie przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku;
  • złożenie przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego;
  • złożenie przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *