Co to jest zakładowy plan kont? Z czego się składa?

Zakładowy plan kont służy do rejestrowania operacji gospodarczych występujących w danym przedsiębiorstwie.

Plan kont powinien być założony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a więc wg ustawy o rachunkowości. Dodatkowo plan kont musi być zgodny z prowadzoną działalnością, musi odzwierciedlać daną działalność.

Plan kont składa się z księgi głównej (konta syntetyczne) i kont pomocniczych (analitycznych). Jest wykazywany w numeryczny sposób wykazując konta księgowe – jest to zazwyczaj symbolika trzycyfrowa, np. 300 – KASA. Jednakże organizacje nie prowadzące działalności gospodarczej mogą stosować układ kont o stopniu zmniejszonym, co oznacza, że mogą prowadzić symbolikę dwucyfrową.

Warto jeszcze wspomnieć, iż można przyjąć jeden spośród trzech sposobów ujmowania i rozliczania kosztów działalności, oznacza to, że można je gromadzić na:
  • na kontach zespołu 4 – według rodzajów
  • na kontach zespołu 5 – według typów, rodzajów i odmian działalności, tzn. według funkcji

z ewentualnym dalszym ich podziałem w ramach każdego konta – według rodzajów,

  • na kontach zespołu 4 (według rodzajów) i równocześnie na kontach zespołu 5 (według funkcji)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *