Jak wypowiedzieć umowy?

Osoby, które chcą wypowiedzieć umowę lub odstąpić od umowy muszą wiedzieć, jak tego dokonać przy określonym rodzaju umowy.

Poniżej wymienimy 6. rodzajów umów od których można dokonać wypowiedzenia lub odstąpić od umowy. Przy każdym rodzaju umowy wygląda to nieco inaczej.

Umowy z pracownikami:

  1. Przy umowie zlecenie pracodawca może wypowiedzieć umowę w każdym momencie. Jednakże musi upewnić się, czy uiścił wynagrodzenie za przepracowaną część dla danego pracownika, aby go całkowicie rozliczyć przed rozwiązaniem umowy.
  2. Natomiast przy umowie o dzieło zamawiający może odstąpić od umowy w każdym momencie, ale dopóki nie zostało dane dzieło jeszcze ukończone. Jednakże zamawiający musi opłacić umówione wynagrodzenie z odliczeniem tego, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.
  3. Zaś przy umowie o prace nakładczą – tutaj również umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron. Umowa może być wypowiedziana z okresem 1-miesięcznym.

Inne umowy:

1. Przy umowie najmuj sprawa wygląda nieco skomplikowanie. Gdy umowa zawarta była na nieokreślony czas, to sprawa jest prosta – najemca może wypowiedzieć najem z zachowaniem umownych terminów. Natomiast jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony – najemca może wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie najmu.

Gorzej wygląda sprawa przy ich braku – wtedy wypowiedzenie następuje z zachowaniem terminów ustawowych.

W związku z powyższym w drugim przypadku sprawa wygląda nieco bardziej skomplikowanie, ponieważ w zależności od płatności czynszu ustalane są terminy wypowiedzeń. Mianowicie:

  • gdy czynsz płacony jest w dłuższym odstępie niż miesiąc – najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego,
  • gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód,
  • gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.

Oczywiście należy tutaj jeszcze podkreślić, iż najemca musi w nienaruszonym stanie zwrócić rzecz najmu.

Powyżej opisany rodzaj wypowiedzenia obowiązuje w identycznej formie przy umowie dzierżawy.

2. Natomiast umowa użyczenia okres użyczenia kończy się wtedy, gdy biorący uczyni z danej rzeczy użytek odpowiadający umowie – jeżeli nie ma określonego czasu użytkowania. Gdy jednak czas ten jest ustalony – to użyczenie wygasa w momencie upłynięcia danego czasu.

Tutaj również użytkujący musi zwrócić użyczającemu daną rzecz w stanie nienaruszonym.

3. Zaś przy umowie agencyjnej, jeżeli nie ma określonego czasu zawarcia – wypowiedzenie musi nastąpić na 1 miesiąc przed (w pierwszym roku) oraz na 2 miesiące przed (w drugim roku) itd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *