Czas pracy a odpoczynek pracownika

Czas pracy regulowany jest przepisami prawa – Kodeksem Pracy, ale oczywiście ważny jest przy tym odpoczynek danego pracownika i jest to obowiązek pracodawcy, również regulowany przepisami prawa. Ile powinien trwać odpoczynek pracownika?

Każdy pracodawca, który tworzy harmonogram czasu pracy dla swoich pracowników musi obowiązkowo pamiętać o zapewnieniu im odpoczynku pomiędzy jednym dniem pracy, a drugim.

Pracownik ma prawo do nieprzerwanego odpoczynku. Dokładniej mówiąc, według Kodeksu pracy ma on prawo w każdej dobie do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku oraz w każdym tygodniu do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

Jednakże należy wspomnieć jeszcze o bardzo ważnej kwestii. Powyższy zapis prawny nie dotyczy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, która jest wliczana do czasu pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *