Co powinna zawierać faktura dokumentująca sprzedaż poza terytorium kraju?

Przedsiębiorcy zastanawiają się jakie dane obowiązkowo musi posiadać faktura dokumentująca sprzedaż poza terytorium kraju oraz tym samym, jakich danych nie musi ona zawierać.

Według art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług wyżej wymieniona faktura powinna zawierać:

  • wyraz „odwrotne obciążenie” – jeżeli z tytułu dokumentowanej fakturą obowiązany do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca usługi.

18) w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi – wyrazy „odwrotne obciążenie”;

Natomiast według art. 106e ust. 5 pkt 1 i 2 u.p.t.u. wyżej wymienione faktury nie muszą zawierać danych dotyczących:

  • stawki podatku,
  • sumy wartości sprzedaży netto
  • oraz kwoty podatku.

5. Faktura może nie zawierać:

1) w przypadku, o którym mowa w art. 106a pkt 2 lit. a – danych określonych w ust. 1 pkt 10 i 12–14;

2) w przypadku, o którym mowa w art. 106a pkt 2 lit. b – danych określonych w ust. 1 pkt 5 i 12–14;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *