Zmiana metody rozliczania kosztów

Zmiana metody rozliczania kosztów

Przedsiębiorcy rozpoczynający swoją działalność gospodarczą i prowadzący swoją księgowość na zasadach KPiR zmuszeni są do wybrania jeszcze metodę rozliczania kosztów. Po wybraniu jednej z metod rozliczeń będą według niej prowadzić ewidencję zdarzeń gospodarczych.

Przedsiębiorca ma do wyboru dwie metody rozliczeń kosztów:

  1. uproszczona (kasowa)
  2. memoriałowa

Jeżeli przedsiębiorca dokona wyboru jednej z wyżej wymienionych metod rozliczeń kosztów, będzie musiał posługiwać się nią przez cały rok podatkowy.

Jak zmienić metodę rozliczeń?

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie wskazuje się przymusu stosowania jednej metody ewidencjonowania kosztów przez cały okres prowadzenia działalności. Oznacza to, że w całym okresie prowadzenia działalności (np. 10 lat) przedsiębiorca może dowolnie zmieniać swoje metody rozliczeń kosztów. Jednakże dodatkowo nałożony jest obowiązek prowadzenia jednej wybranej metody w ciągu roku podatkowego. Oznacza to, że nie można zmienić wybranej metody w ciągu roku podatkowego, a dopiero w roku następnym.

Jeżeli więc przedsiębiorca będzie chciał dokonać zmiany swojej metody rozliczeń, może zrobić to w następnym roku podatkowym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany metody rozliczeń kosztów w ciągu roku.

Oby dwie formy metody można zmieniać z początkiem nowego roku – z metody memoriałowej na uproszczoną i odwrotnie również.

Dodatkowo przedsiębiorca zmieniający swoją metodę rozliczeń nie musi informować o tym Urzędu Skarbowego. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *