Kto nie musi składać deklaracji VAT UE elektronicznie?

Według przepisów prawa deklarację VAT UE muszą składać Ci przedsiębiorcy, którzy dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych.


Deklarację podsumowującą VAT UE składa się co miesiąc do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną, a dokładniej do 25 dnia miesiąca następnego (za okres poprzedni) – art. 100 ust. 3 ustawy o VAT.

* Wszelkie korekty złożonej deklaracji VAT UE również przesyła się drogą elektroniczną – art. 101 ustawy o VAT.

Wysyłka elektroniczna ww. deklaracji obowiązuje już od bieżącego roku. Oznacza to, że dotyczy ona okresów z pierwszego miesiąca 2017 roku i tym samym nie są brane pod uwagę okresy wcześniejsze, np. grudzień 2016 roku. Przepisy te mają zastosowanie nie tylko do deklaracji VAT-UE, ale również do VAT 7 czy 7K.

Wyjątki – okres przejściowy dla wybranych podatników

Nie mniej jednak istnieje wyjątek od powyższej reguł. Mianowicie niektórzy podatnicy są objęci okresem przejściowym, co oznacza, że nie muszą składać w bieżącym 2017 roku deklaracji formą elektroniczną. Jednakże będą mieli ten sam obowiązek od 2018 roku.

Wyżej wymieniony wyjątek dotyczy przedsiębiorców, którzy nie są:

  • obowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE;
  • sprzedawcami towarów lub usług z odwrotnym obciążeniem w obrocie krajowym (czyli m.in. dostawy złomu, metali szlachetnych, niektórzy dostawcy komputerów ale też niektórzy dostawcy usług budowlanych);
  • obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 27 ust. 1c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *