Kapitał zapasowy – co to jest? do czego służy?

Dla niektórych spółek kapitał zapasowy jest obowiązkowy, oznacza to, iż wybrane rodzaje spółek zmuszone są do jego założenia.

Przy spółce akcyjnej i komandytowo-akcyjnej obowiązkiem jest utworzenie kapitału zapasowego. Kapitał zapasowy służy go pokrycia strat w przyszłości.

W każdej spółce przelewa się inny procent zysku. W przypadku spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej procent ten jest taki sam – co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy do czasu, aż nie nie osiągnie co najmniej ⅓ wartości kapitału zakładowego. Jednakże przy spółce komandytowo-akcyjnej jest to wartość kapitału zakładowego bez uwzględniania kapitału podstawowego komplementariuszy.

Natomiast spółka z o.o. nie ma obowiązku utworzenia ww. kapitału zapasowego. Obowiązkowy jest tylko kapitał zakładowy. Tak więc dany rodzaj spółki może, ale nie musi posiadać kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *