Deklaracje podatkowe i informacje – tylko w formie elektronicznej

Od początku nowego 2019 roku wszyscy płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli pracodawcy i zleceniodawcy będą zmuszeni do przekazywania deklaracji podatkowych i informacji w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego.

Wyżej wspomniany obowiązek dotyczył dotychczas tylko płatników, którzy sporządzali dokumentację za więcej niż 5 podatników, teraz natomiast obejmie on każdego płatnika.

Dodatkowo skrócony zostanie także termin przekazania informacji (PIT-11, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R), ponieważ zostanie on skrócony o 1 miesiąc, a więc wszyscy płatnicy będą zmuszeni do przekazania tych informacji do końca stycznia 2019 roku w formie elektronicznej do US. Jeżeli chodzi o kwestię przekazania ich do podatników – pozostaje ona bez zmian, a więc powinni otrzymać ją do końca lutego.

Co zrobić,  aby móc wysłać ww. dokumenty?
  • Przede wszystkim płatnik musi sprawdzić, czy będzie miał obowiązek zakupienia podpisu kwalifikowanego elektronicznego.
  • Jeżeli jest to konieczne, musi również złożyć pełnomocnictwo w celu umożliwienia podpisywania deklaracji. Pełnomocnictwo do podpisywania składa się w Urzędzie Skarbowym.
  • Dodatkowo płatnik musi powiadomić swoich pracowników o rocznym ograniczeniu kosztów uzyskania przychodów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *