Zgłoszenie numeru PESEL do CEIDG

Zgłoszenie numeru PESEL do CEIDG

Do 19 maja 2018 roku przedsiębiorcy zmuszeni są do wypełnienia zgłoszenia numeru PESEL do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Brak podanego wniosku skutkować będzie wykreśleniem działalności gospodarczej z ewidencji.

Wydawałoby się, iż posiadanie przez firmę numeru NIP i REGON jest wystarczające, niestety firmy muszą również posiadać numer PESEL.

Zgodnie z obowiązkiem, który został wprowadzony poprzez nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która weszła w życie 19 maja 2016 roku. Przez okres 2 lat przedsiębiorcy mieli możliwość składania wniosków o numer PESEL do CEIDG. W związku z czym do 19 maja bieżącego roku przedsiębiorcy byli do tego zmuszeni pod rygorem automatycznego wykreślenia z CEIDG.

Należy jednak podkreślić, iż dotyczy to firm zarejestrowanych przed 2011 rokiem – wtedy powstała Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, która zbierała od 2011 roku ww. dane.

Problem braku numerów PESEL we wpisach wynika z migracji danych z ewidencji gminnych, którą przeprowadzono w 2011 r. przy tworzeniu rejestru CEIDG – odpowiedziało MPiT. – Część „zmigrowanych” wpisów (kilkaset tysięcy) zawierała braki, przede wszystkim nie posiadała kluczowego dla identyfikacji przedsiębiorcy numeru PESEL. W efekcie do systemu CEIDG trafiły wpisy zawierające np. tylko imię i nazwisko.
Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 r. lub dokonali od tego czasu jakichkolwiek zmian w swoim wpisie, posiadają w bazie numer PESEL. System informatyczny CEIDG nie dopuszcza do wprowadzania zmian we wpisie przedsiębiorcy bez numeru PESEL. Zatem jeśli przedsiębiorca od 2012 r. dokonywał jakiejkolwiek zmiany w swoim wpisie w CEIDG (rejestrował się, dodawał kod PKD, zmieniał adres, zawieszał działalność), to jego wpis musi zawierać numer PESEL.

Wykreślenie obejmie jedynie te wpisy (235 tys. – red.), które nie mogą być zweryfikowane na podstawie dostępnych baz danych (GUS, Ministerstwo Finansów) i od lat pozostają „uśpione”. Aktywnie działający przedsiębiorcy nie powinni się obawiać, że omyłkowo zostaną wyrzuceni z ewidencji – podsumowuje resort przedsiębiorczości. Co nie jest zabronione, to jest dozwolone.

Uspokajamy jednak, że przedsiębiorcy, którzy nie zdążą złożyć odpowiedniego wniosku do 19 maja i ich wpis zostanie wykreślony z urzędu, muszą wystąpić do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z wnioskiem o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych.

Pismo musi być przesłane do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na adres sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub pocztą tradycyjną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *