Urlop na żądanie

Urlop na żądanie jest czasami niezbędną formą uzyskania urlopu na szybko w ważnej i niezależnej od pracownika sytuacji życiowej.

Ilość takiego urlopu na żądanie, którą może zgłosić dany pracownik w jakiejkolwiek formie jest obarczona limitem 4 dni. Oczywiście takie żądanie musi być przekazane najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Pracodawca na żądanie pracownika ma oczywiście obowiązek udzielenia pracownikowi takiego urlopu.

W przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest u kilku pracodawców równocześnie, to przysługiwać mu będzie więcej dni, ponieważ każdy z tych pracodawców jest zobowiązany do udzielenia mu po 4 dni urlopu na żądanie w danym roku kalendarzowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *