Opłacanie składek – termin

Istnieją z góry ustalone terminy dotyczące składania dokumentów, jak również opłacania danych składek. Warto poznać te terminy, aby nie przeoczyć ich.

Płatnik składek jest zobowiązany do przesyłania odpowiednich deklaracji do ZUS.

W jednym i tym samym terminie wysyłane są deklaracje rozliczeniowe, jak i imienne raporty miesięczne – są to dokumenty ZUS DRA oraz ZUS RCA/RZA/RSA.W tym samym terminie dokonuje się również płatności składek za dany miesiąc.

Oznacza to, że wszystko dokonuje się do:

  • 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
  • 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
  • 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że jeżeli któryś z ww. terminów końcowych wypadnie w święto, sobotę lub niedzielę to dany termin przesuwany jest na kolejny najbliższy dzień roboczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *