Skrócony system czasu pracy

W danym systemie może zostać skrócony albo czas pracy albo tydzień pracy.

W związku z powyższym skrócony czas pracy danych pracowników może być zastosowany dla pracowników, którzy wykonują swoją pracę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych.

Powyższy system mający na celu skrócenie czasu pracy może polegać np. na ustanowieniu przerw w pracy (które oczywiście wliczane są do czasu pracy) lub obniżeniu norm czasu pracy (dobowej i średnio-tygodniowej).

Natomiast skrócony tydzień pracy może być zastosowany do pracowników, którzy wystosują do pracodawcy pisemny wniosek. Jeżeli pracodawca wyrazi zgodę może pozwolić danemu pracownikowi świadczyć pracę przez mniej niż średnio 5 dni w tygodniu przy jednoczesnym przedłużeniu czasu pracy do 12 godzin na dobę – jednakże w maksymalnym 1. miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Jak może wyglądać przykładowo taki skrócony tydzień pracy? Dla przykładu zakładając, że wolny będzie poniedziałek, może to wyglądać następująco: 10h + 12h + 10h +8h   = 4 dni pracujące, ale przepracowana norma 40 h tygodniowo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *