Jak korzystać z podatku liniowego?

Podatnik musi wykonać jedną podstawową czynność, aby móc rozpocząć korzystanie z podatku liniowego.

Aby podatnik mógł korzystać z podatku liniowego musi złożyć w US odpowiednie oświadczenie pisemne o wyborze podatku. Jeżeli przedsiębiorca zmienia formę opodatkowania na nową – na opodatkowanie liniowe, to składa dane oświadczenie do 20 stycznia.

Uwaga! Należy jednak zwrócić uwagę na zmianę opodatkowania na opodatkowanie liniowe, w tym wypadku podatnicy, którzy oprócz wykonywania działalności gospodarczej będą również świadczyć pracę na podstawie stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy musza pamiętać, że uzyskanie w ramach działalności gospodarczej przychodów z tytułu świadczenia usług na rzecz byłych lub obecnych pracodawców, odpowiadających czynnościom, które w roku podatkowym wykonywali lub wykonują jako pracownicy, powoduje utratę prawa do opłacania podatku w tej formie. Utrata prawa następuje ze skutkiem wstecznym.

Oznacza to, że podatnicy są obowiązani wpłacić zaliczki od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczone według skali podatkowej, oraz odsetki za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *