Podstawa opodatkowania i zaliczki w podatku liniowym

Często powstają pytania od podatników, którzy wybrali podatek liniowy – jaka jest podstawa opodatkowania, zaliczki oraz termin ich płatności.

Wszystko wygląda podobnie, jak przy skali podatkowej. Podstawą opodatkowania jest dochód, a więc nadwyżka sumy przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nad kosztami ich uzyskania ustalona na podstawie ksiąg, tj. podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych.

Ustalając podstawę opodatkowania w tej formie, dochód można pomniejszyć wyłącznie o:

  • straty poniesione z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w latach ubiegłych oraz
  • zapłacone w roku podatkowym składki na ubezpieczenia społeczne, określone w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) i pkt 2a ustawy o pdof.

Nie ma możliwości odliczenia od dochodu innych wydatków określonych w art. 26 ustawy o pdof.

Jakie zaliczki?

Przy podatku liniowym podatnicy są zobowiązani do wpłacania zaliczki na podatek dochodowy obliczony przy zastosowaniu 19% stawki podatku (od momentu osiągnięcia pierwszego dochodu) na rachunek US.

Jakie są terminy płatności?

Podatnicy zobowiązani są do płacenia zaliczek. Dodatkowo zobowiązani są także do wykonywania rozliczenia rocznego na druku PIT-36L, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *