Jak sprawdzić UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru?

Po poprawnym przesłaniu pliku JPK_VAT (lub np. JPK_FA na żądanie) do Ministerstwa Finansów, podatnik musi otrzymać zwrotne UPO z możliwością jego pobrania. Gdzie znaleźć takie UPO i jak je pobrać?

Co to jest UPO?

UPO – to skrót od Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO_JPK). Jest to potwierdzenie przesłania pliku JPK, czy innego dokumentu.


Jak go sprawdzić?

Wszystko zależy od tego, jaką formą był przesłany podany plik JPK. Jeżeli był on wysyłany poprzez program księgowy, to zazwyczaj z jego poziomu będzie możliwość pobrania UPO. Tak więc, po wysłaniu pliku JPK widoczny będzie nadany numer referencyjny i możliwość sprawdzenia statusu przesłanego dokumentu. Dalej, po jego wybraniu będzie widoczne UPO z możliwością jego sprawdzenia (i pobrania).

  1. Sprawdzenie statusu przedłożonego dokumentu,
  2. Pobranie UPO dla dokumentu, który otrzymał status „200″.
  3. Wizualizacja i wydruk urzędowego poświadczenia odbioru pliku JPK.

Zawsze można UPO sprawdzić przez domyślną stronę Ministerstwa Finansów – w szczególności, gdy plik był wysłany w inny sposób niż wskazany powyżej.


Jak pobrać?

  1. Po podpisaniu JPK_VAT (np. danymi autoryzującymi) podatnik otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail link do pobrania UPO. Dzięki temu można skorzystać z linku zamieszczonego w e-mailu, który został przesłany po wypełnieniu formularza online.
  2. Można sprawdzić status wysłanej deklaracji, pliku JPK i pobrać UPO wchodząc na Portal Podatkowy.
  3. Można wpisać numer referencyjny nadany po wysłaniu deklaracji do formularza UPO.

Warto tutaj wspomnieć, iż należy mieć zainstalowany na komputerze dodatkowy program Adobe Reader w celu otworzenia dokumentu UPO. Natomiast samo pobranie UPO jest możliwe tylko w sytuacji, gdy weryfikacja dokumentu przeszła poprawnie i pojawił się status  „200″.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *