Jak zaksięgować przekazanie darowizny materiałów w KH?

Poniżej ukarzemy praktyczny przykład księgowania dokumentu WZ odnośnie do przekazania formy darowizny materiału.

Celem wyjaśnienia początkowego przedstawimy dwa najważniejsze pojęcia z naszego artykułu.

Co to jest dokument WZ?

Dokument WZ jest dokumentem magazynowym, który powoduje zmianę zmniejszającą stan magazynowy wybranych zapasów (produktów). Oznacza to, że dany dokument wystawiany jest wraz z dokumentem sprzedażowym. Wystawiając dokument sprzedażowy wystawia się do niego dokument magazynowy wydania, ponieważ jakiś produkt zostaje wydany (sprzedany) z magazynu w określonej ilości – dla nabywcy, a więc naszego klienta.

Podany dokument dokumentuje więc wydanie towarów, materiałów z naszego magazynu. Sprzedaż dokumentowana jest albo jednocześnie wystawieniem dokumentu sprzedażowego z dokumentem WZ lub w pierwszej kolejności dokumentem WZ wtedy fakturą.

Co to jest darowizna?

Darowizna to po prostu przekazanie innej osobie różnego rodzaju aktywów na rzecz obdarowanego. Według przepisów odnośnie księgowania takiej darowizny np. w formie pieniężnej czy towarów lub materiałów brzmi następująco:

Ujęcie rachunkowe darowizny dokładnie reguluje art. 3. ust. 1. pkt 32 lit. h. ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor), w którym ustawodawca określił rodzaj kosztu darczyńcy lub też przychodu obdarowywanego w przypadku przekazania darowizny. Nieodpłatne przekazanie aktywów, którymi mogą być zarówno środki trwałe jak i środki pieniężne czy też towary lub materiały ewidencjonujemy w księgach rachunkowych jako pozostałe koszty lub przychody operacyjne, czyli koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki.

Przykład

Na podstawie wspomnianego wyżej dokumentu magazynowego wydania zewnętrznego (WZ) przekazano w formie darowizny materiały.

Zaksięgowanie tej operacji gospodarczej przedstawia się następująco:

Po stronie Wn - na koncie "Pozostałe koszty operacyjne" (numer konta 761) 
Po stronie Ma - na koncie "Materiały" (numer konta 310)

Wizualnie – na kontach bilansowych w programie Systim.pl, wygląda to tak:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *