Jaką odpowiedzialność ma likwidator spółki z o.o.?

Wcześniej pisaliśmy o ustaleniu (wyznaczeniu) likwidatora spółki, który zajmie się większością spraw związanych z otwarciem likwidacji i jej zamknięciem. Wiąże się to z szeregiem czynności do wykonania, zanim spółka zostanie definitywnie zamknięta, a więc zlikwidowana.

W związku z powyższym likwidator ma do załatwienia wiele spraw związanych z biurokracją, są to obowiązki, które musi dopełnić.

Przede wszystkim musi tworzyć zgromadzenia, tak aby uczestniczył w nich on, jak i wspólnicy spółki, musi sporządzać wszelkie dokumenty (np. sprawozdania finansowe, protokoły), a następnie musi poszczególne dokumenty składać do sądu rejonowego, a na koniec złożyć odpowiednie formularze do US oraz jeszcze ZUS.

Co z kwestią odpowiedzialności? Niestety, ale wszystkie wyżej wymienione obowiązki leżą w jego kwestii. Likwidator jest na tym samym poziomie prawnym, co członek zarządu, co oznacza, że odpowiada na tych samych zasadach – mówią o tym przepisy prawa art. 291-299 KSH.

W związku z powyższym, w przypadku, gdy wystąpi niewypłacalność spółki w toku likwidacji, likwidator ma obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Odpowiada za szkodę wyrządzoną zaniechaniem.

W przypadku upadłości spółki (nawet gdy postępowanie upadłościowe wszczęto przed otwarciem likwidacji) rozwiązanie następuje po zakończeniu postępowania upadłościowego z chwilą wykreślenia z rejestru. Wniosek o wykreślenie z rejestru składa syndyk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *