Jakie istnieją rodzaje dowodów księgowych?

Istnieją różne rodzaje dokumentów księgowych, które dokumentują dokonane transakcje między dwoma stronami sprzedawca-nabywca.

W przepisach prawa bardzo dokładnie wyjaśnione jest pojęcie dowodu księgowego i przede wszystkim wymienione są rodzaje dowodów, które można określić mianem dowodu księgowego, a więc dokumentem możliwym do zaksięgowania.

Tylko dokument określony dowodem księgowym, który jest potwierdzeniem dokonania jakieś operacji gospodarczej może być zaksięgowany.

W związku z powyższym, według przepisów prawa dowód księgowy posiada 3 rodzaje – art. 20 ust. 2 pkt 1-3 ustawa o rachunkowości:

  • zewnętrzne obce – otrzymane od kontrahentów,
  • zewnętrzne własne – przekazywane w oryginale kontrahentom,
  • wewnętrzne – dotyczące operacji wewnątrz jednostki.

Dodatkowo według tych samych przepisów prawa (co powyżej) innymi dowodami księgowymi są również:

  • zbiorcze – służą do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione,
  • korygujące poprzednie zapisy,
  • zastępcze – wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego,
  • rozliczeniowe – ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *