Brak papierowych dokumentów od ZUS

Już niedługo ZUS zaprzestanie wydawać dokumenty papierowe, np. zaświadczenia dotyczące niezalegania przez danego płatnika w opłacaniu składek.

Wyżej opisane zmiany będą wprowadzone w następnym roku, dokładnie wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Oznacza to, że płatnik składek ZUS będzie mógł już sam wygenerować e-zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami – w systemie elektronicznym.

Po wprowadzeniu ww. zmian płatnik będzie mógł swobodnie skorzystać z platformy elektronicznej ZUS, aby wygenerować zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami do ZUS. Jednakże jego tożsamość będzie weryfikowana poprzez takie dane jak:

  • dane identyfikujące zaświadczenie albo decyzję,
  • typ identyfikatora płatnika składek i jego numer,
  • datę wydania zaświadczenia lub decyzji.

Wydruk elektronicznego dokumentu będzie miał taką samą moc prawną jak dokument papierowy wydany przez ZUS, jeśli znajdą się na nim wszystkie wskazane powyżej dane. Pozwolą one na weryfikację na stronie ZUS.


Co przyniosą takie zmiany?

Dzięki wprowadzeniu ww. rozwiązania płatnicy nie będą musieli stać w długich kolejkach, aby uzyskać papierowe zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek albo decyzji o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu.

Po wprowadzeniu ustawy płatnicy będą mogli otrzymywać wszelkie zaświadczenia za pośrednictwem systemu ZUS.

Jednakże zmiany nastąpią również po stronie ZUS – wiąże się to z wprowadzeniem indywidualnych numerów rachunków składkowych, które służyć mają do przekazywania należności z tytułu składek na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • FP (Fundusz Pracy),
  • FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych),
  • FEP (Fundusz Emerytur Pomostowych).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *