Jakie są powody wykreśleń podatników VAT z rejestru?

Warto poznać najczęstsze przyczyny wykreślania podatników VAT z rejestru. Dzięki temu można ustrzec się takich sytuacji bo przecież uczymy się na błędach innych i nie ma ich co ukrywać, a wnioskować na ich podstawie swoje działania.

Naczelnicy skarbowi często informują o statystykach odnośnie wykreślania podatników. Podają w liczbach ilości podmiotów wykreślonych i podają tym samym główną przyczynę takich wykreśleń.

Aby nieco przybliżyć tę kwestię, poniżej przedstawimy główne powody, które przyczyniły się do wykreślenia danych jednostek z rejestru. Przede wszystkim są to sytuacje, gdy:

  • podatnik nie istnieje (tutaj warto zapoznać się z art. 96 ust. 9 pkt 1 ustawy o VAT) lub nie ma możliwości skontaktowania się z danym podatnikiem pomimo podjętych prób (próby te są udokumentowane)dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub podatnik nie zjawia się mimo wysyłanych wezwań organu podatkowej (lub kontroli skarbowej),
  • dany podatnik zawiesił swoją działalność na okres co najmniej 6. kolejnych miesięcy (art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy o VAT),
  • podatnik nie złożył obowiązkowej deklaracji za 6. kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały lub nie złożył deklaracji zerowej, która mimo wszystko jest obowiązkowa do złożenia, także za kolejne 6 miesięcy lub 2 kolejne kwartały,
  • podatnik wystawiał błędne faktury, tzw. puste faktury – wystawione faktury lub korekty dokumentujące czynności jakie nie miały tak naprawdę miejsca, nie zostały dokonane,
  • podatnik wtajemniczony w sprawę oszustwa – wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *