Ponoszenie kosztów przy braku przychodów

Ponoszenie kosztów przy braku przychodów

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i rozlicza swoje koszty w oparciu o KPiR (księgowość uproszczona), a przy tym ponosi koszty (np. związane z promocją frimy, zakupem towarów itd.), ale nie osiąga żadnych przychodów, rodzi się pytanie: czy może ponosić takie koszty nie mając przychodów?

 

Według przepisów prawa, jeżeli dany podatnik nie osiąga żadnego dochodu z tytułu prowadzonej działalności, ale ponosi ciągle wydatki na jej prowadzenie i promowanie – może uwzględniać je w kosztach firmowych.

Wydatki poniesione na cele firmowe, a więc na cele osiągnięcia przychodów księguje się w dacie poniesienia – na dzień wystawienia faktury lub innego dokumentów. Zgodnie z przepisami prawa za koszty uzyskania przychodu uznaje się: koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania przychodów albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy – mówi o tym art. 22 ust. 1ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując, jeżeli koszty poniesione na cele firmowe (bez posiadanego obecnie przychodu) spełnią ww. warunki to można zaliczyć je (zaksięgować) do wydatkó firmowych.

Warto jeszcze podkreślić, że wszelkie wydatki, które zostały poniesione w roku poprzednim powinny być ujęte w kosztach w tym samym roku – jeśli w danym roku nie został osiągnięty przychód, nie ma obowiązku dokonywania na koniec roku wyksięgowania wprowadzonych kosztów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *