Kiedy mogą mnie wykreślić z rejestru VAT podatników?

Podatnicy często zastanawiają się w jakich sytuacjach mogą być wykreśleni z rejestru VAT i to bez zawiadomienia ich o tym fakcie.

W związku z obecnie obowiązującymi przepisami prawa – art. 96 ust. 9 ustawy o VAT, wykreślenie podatnika VAT z rejestru może nastąpić bez zawiadomienia danego podatnika o dokonanym fakcie w przypadku wystąpienia niżej wymienionych sytuacji:

  • dany podatnik nie istnieje, lub
  • nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem bądź pełnomocnikiem pomimo podjętych prób (udokumentowanych), lub
  • dane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą, lub
  • podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwanie organu podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *