Kiedy wystawiane są poszczególne rodzaje faktur?

Każdy rodzaj faktury posiada określony termin wystawienia dokumentu – wg przepisów prawa.

Mianowicie, wg przepisów prawa ustalona jest ogólna zasada, która nakazuje wystawienie faktury nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Jednakże w podzielności na różne rodzaje dokumentów wygląda to czasami odmiennie.

W związku z powyższym faktury zaliczkowe pozostają bez zmian, ponieważ dokument musi być wystawiony nie później niż 15 dnia miesiąca jednakże następującego po miesiącu otrzymania zapłaty.

Natomiast w przypadku faktur dokumentujących świadczenie usług budowlanych oraz budowlano-montażowych wystawiane są nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usług.

Faktury dokumentujące drukowanych książek, gazet, czasopism i magazynów wystawiane są nie później niż 60 dni od dnia wydania towarów (jeżeli umowa nie przewiduje rozliczenia zwrotów wydawnictw) albo nie później niż 120 dni od pierwszego dnia wydania towarów (jeżeli umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw). Natomiast faktury dokumentujące czynności polegające na drukowaniu książek, gazet, czasopism i magazynów wystawiane są nie później niż 90. dnia od dnia wykonania czynności.

Faktury dokumentujące czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 u.p.t.u. – nie później niż z upływem terminu płatności,

Faktury dokumentujące niezwrócone opakowania zwrotne, za które pobrano lub określono kaucję – nie później niż 7. dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania (jeżeli umowa określała termin zwrotu opakowań zwrotnych) albo nie później niż 60. dnia od dnia wydania opakowania (jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania),

Faktury wystawiane na żądanie nabywcy – nie później 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towarów, wykonania usługi albo otrzymania zapłaty (jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty) albo nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania (jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone później),

Faktury dokumentujące usługi w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe – nie później niż 28. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano tę usługę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *