Środek trwały

Według ustawy o rachunkowości środek trwały, to majątek firmy. Jego klasyfikacja podzielona jest na 9 grup.

Według art. 3, ust. 1 pkt. 15 Ustawy o Rachunkowości środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku oraz przeznaczone na potrzeby jednostki.

Do środków trwałych zalicza się:

 • nieruchomości (grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle, budynki, będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego);
 • maszyny, urządzenia, środki transportu;
 • ulepszenia w obcych środkach trwałych;
 • inwentarz żywy.

Według zasad podziału w art. 3, ust. 1 pkt. 15 Ustawy o Rachunkowości, klasyfikacja Środków Trwałych wygląda następująco :

 • Grupa 0 – Grunty
 • Grupa 1 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
 • Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 • Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne
 • Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
 • Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
 • Grupa 6 – Urządzenia techniczne
 • Grupa 7 – Środki transportu
 • Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane
 • Grupa 9 – Inwentarz żywy

Przykład

Spółka X z ograniczoną odpowiedzialnością dokonała zakupu urządzenia klimatyzacyjnego o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok.

Wartość początkowa:
Kwota nieamortyzowana:
Stopa procentowa (w %):
Współczynnik:
Metoda amortyzacji:
Sposób rozliczania:

Środek trwały jest uznany jako symbol wg KŚT – 653

6 URZĄDZENIA TECHNICZNE
 65 URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE
 653 Urządzenia klimatyzacyjne 10% (współczynnik)

(Rodzaj ten nie obejmuje: samodzielnych wentylatorów, sklasyfikowanych w rodzaju 446, urządzeń wentylacji naturalnej i przewodów powietrznych wbudowanych w konstrukcję budynków, które stanowią element ich wyposażenia i łącznie z nim sklasyfikowanych).

(Przykład wprowadzonego środka trwałego w programie Systim oraz obliczenia jego amortyzacji).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *