Konta analityczne i syntetyczne

W kwestii księgowań bardzo ważne jest poznanie rozróżnienia kont analitycznych i syntetycznych.

Konta analityczne służą do szczegółowego zapisu konta syntetycznego. Są księgami pomocniczymi.

Na koncie analitycznym dokonuje się księgowania po tej samej stronie i w tej samej kwocie co na koncie syntetycznym. Konto analityczne zostaje więc przypisane do konta syntetycznego, bez którego nie istnieje.

Natomiast konta syntetyczne służą do ewidencji ogólnych stanów środków  gospodarczych i ich źródeł pochodzenia.

Podsumowując, różnica pomiędzy tymi kontami wynika, z tego, iż na kontach syntetycznych zawsze obowiązuje zasada podwójnego zapisu i wykonywane są na niej najważniejsze operacje. Natomiast konto analityczne jest tylko pomocnicze i odzwierciedla operacje, które są już ujęte na koncie syntetycznym oraz obowiązuje zasada jednostronna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *