Zmiany w ustawie o VAT

Rząd nadal skupia się nad zmianą przepisów ustawy o VAT. Szykuje się prawdopodobnie bardzo dużo zmian w tej kwestii. Póki co zmiany nie są upublicznione, ani ich założenia nie są przedstawione, ale gdzieniegdzie można już poczytać do czego mają zmierzać planowane zmiany i w jakim kierunku zmierzają. O tym mówi głównie Biuletyn Informacji Publicznej Rady Ministrów.

W wyżej wymienionym Biuletynie wskazane są głownie założenia do projektu. Z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynika, że te założenia zostały zaktualizowane 2 sierpnia 2016 r. Celem nowych przepisów ma być przede wszystkim ograniczenie nadużyć w podatku od towarów i usług m.in. poprzez:

 • likwidację możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych,
 • wprowadzenie dla niektórych podatników obowiązku składania wyłącznie drogą elektroniczną:
  • deklaracji,
  • informacji podsumowujących za okresy miesięczne,
 • wprowadzenie limitu, po przekroczeniu którego będzie stosowany mechanizm odwróconego obciążenia dla transakcji, których przedmiotem są wszystkie towary objęte tym mechanizmem,
 • rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zobowiązania sprzedawcy,
 • rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej na przedstawiciela podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą,
 • odmowę rejestracji podmiotu jako podatnika VAT w przypadku, gdy czynności sprawdzające wykażą, że podmiot ten nie istnieje lub nie można się z nim skontaktować,
 • doprecyzowanie przesłanek warunkujących wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT czynnych,
 • modyfikację zakresu ochrony przewidzianej w związku z uzyskaniem interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w VAT oraz przyznanie podmiotom stosującym się do broszur informacyjnych MF ochrony prawnej,
 • zaostrzenie sankcji przewidzianej w k.k.s. w związku z wystawianiem tzw. pustych faktur lub posługiwania się nimi.

Dodatkowo zmiany w VAT mają również dotyczyć realizacji wyroku TSUE w sprawie C-678/13. Chodzi tu podwyższenie stawki VAT na niektóre produkty medyczne.

To tyle, ile z oficjalnych źródeł możemy dowiedzieć o zmianach w ustawie o VAT. Żadne konkretne rozwiązania nie zostały w żaden sposób ogłoszone. Podatnicy, niestety nie pierwszy raz, zostaną prawdopodobnie postawieni przed faktem dokonanym i na przygotowanie się do nowych regulacji będą mieli znów zbyt mało czasu. Może będą to dwa tygodnie, może tydzień, a może doba.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *