Kto nie może opłacać małego ZUS (preferencyjne składki)?

Niektórzy nowi przedsiębiorcy nie będą mieli możliwości skorzystania z uprawnienia do opłacania preferencyjnych składek ZUS przez pierwsze 2 lata prowadzenia działalności. Komu więc przysługuje mały ZUS?


Preferencyjne składki ZUS nie będą przysługiwać przedsiębiorcom, którzy:

  • prowadzili w okresie ostatnich 60 miesięcy działalność gospodarczą. Oznacza to, że jeżeli prowadzili kiedyś działalność gospodarczą, ale powyżej okresu 5 lat, licząc od dnia powtórnego rozpoczęcia działalności, wówczas będą mogli ponownie skorzystać z preferencyjnych składek ZUS,
  • prowadzą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy,
  • wykonywali w bieżącym lub poprzednim roku na podstawie umowy o pracę czynności wchodzące w skład prowadzonej działalności gospodarczej przed dniem rozpoczęcia tej działalności,
  • prowadzili działalność będąc wspólnikiem spółki cywilnej i zamierzają rozpocząć własną, indywidualną działalność gospodarczą. Składki ZUS z tej drugiej działalności będą stanowić minimalne składki  w wysokości 60% przeciętnego wynagrodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *