Kto wypłaca zasiłki i świadczenia pracownikom?

Istnieją dwie grupy, które posiadają prawo do wypłacania zasiłków i świadczeń danym pracownikom.

W związku z powyższym wspomniane grupy to: płatnicy składek lub ZUS.

Do nadawania prawa do zasiłków i ustalania ich wysokość oraz wypłacania ich pracownikom mają prawo ci płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych (pracowników).

Natomiast te same prawa ma ZUS w przypadku, gdy płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych, a więc pracowników. Dodatkowo także w sytuacji, gdy ubezpieczonymi są duchowni, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i innym.

Oczywiście należy pamiętać, że zasiłki powinny być wypłacane w ciągu 30 dni od daty, kiedy zostaną złożone odpowiednie dokumenty stwierdzające uprawnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *