Likwidacja działalności a obowiązki

Likwidacja działalności gospodarczej oznacza koniec prowadzenia działalności. W związku z tym należy wykonać szereg czynności zamykającej wszystkie sprawy związane z prowadzoną działalnością.

Jeżeli pracodawca złożył już wniosek dotyczący wykreślenia jego działalności z ewidencji działalności gospodarczej, to nie zmienia to faktu, że nadal jest pracodawcą dla swoich pracowników.

Oznacza to, iż po zamknięciu działalności nadal obowiązuje go rozliczenie się z pracownikami. Po pierwsze powinien on wypowiedzieć umowy o pracę swoim pracownikom (przyczyną będzie likwidacja działalności) i rozliczyć z nimi ewentualne zaległe wynagrodzenia lub inne pieniężne zobowiązania (np. wynikające odszkodowanie za skrócone miesiące okresu wypowiedzenia).

Należy jeszcze wspomnieć o bardzo ważne kwestii dotyczącej wypowiedzeń. W normalnej sytuacji niektórzy pracownicy są objęci wyjątkowymi przepisami chroniącymi ich przed zwolnieniem (np. kobiety w ciąży, pracownicy w wieku przedemerytalnym). Jednakże w przypadku likwidacji działalności, przepisy te nie są brane pod uwagę, co oznacza iż pracodawca ma prawo do zwolnienia każdego pracownika bez wyjątku.

Zwalniani pracownicy mają dodatkowo prawo do uzyskania odprawy wynikającej z upadłości firmy. Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek wypłacenia pracownikom zwalnianych odpraw pieniężnych, które są zależne od zakładowego stażu pracy danego pracownika.

Jeżeli chodzi o kwestie urlopowe, to pracodawca ma możliwość udzielenia pracownikom zaległych i bieżących urlopów wypoczynkowych. Dzięki temu jego zobowiązanie wobec pracownika zostanie odpowiednio pomniejszone.

Pracodawca zobowiązany jest do powiadomienia rady pracowników o likwidacji działalności gospodarczej.

W momencie likwidacji działalności należy również pamiętać o przechowywaniu dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy pracowników i ich akt osobowych. Należy również pamiętać o tym, iż narzucony jest obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem ww. akt i dokumentów. Jeżeli pracodawca nie chce samodzielnie zajmować się przechowywaniem dokumentów, może zlecić to odpowiedniej firmie zewnętrznej zajmującej się przechowywaniem – o tym fakcie należy poinformować w składanym wniosku o likwidacji działalności.

Na koniec należy jeszcze pamiętać o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń społecznych siebie oraz zatrudnionych pracowników. Wyrejestrowanie pracowników następuję w ciągu 7 dni licząc od daty rozwiązania umowy z pracownikiem.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *