Mały ZUS – zgłoszenie tylko do 8 stycznia 2019 roku

Osoby prowadzące działalność gospodarczą jednoosobową mogą już skorzystać z tzw. małego ZUS-u. Przepis wszedł w życie z nowym rokiem (dnia 1 stycznia 2019 roku) i zostało zaledwie kilka dni na przekazanie zgłoszenia.

Mali przedsiębiorcy, którzy chcą płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne* muszą zgłosić swoją decyzję o zmianie tytułu ubezpieczenia do ZUS – do 8 stycznia 2019 roku.

* Zmiana pozwala na obniżenie podstawy wymiaru składek tylko w przypadku ubezpieczeń społecznych (tj. emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego). Składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy płacić w pełnej wysokości.
Nowe kody ubezpieczeń (05 90, 05 92) zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dotychczas mali przedsiębiorcy musieli płacić składki w wysokości ponad 1200 zł miesięcznie.

Po złożeniu ww. zgłoszenia najmniejsi przedsiębiorcy, których roczne przychody z prowadzonej działalności gospodarczej nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018 r. jest to 63 tys. zł) będą mogli opłacać wspomniane składki w niższych kwotach.

Następnie należy poinformować ZUS o przychodzie z prowadzonej działalności gospodarczej za poprzedni rok oraz o najniższej podstawie wymiaru składek. Powyższe informacje należy zawrzeć w imiennym raporcie miesięcznym (ZUS RCA) albo w deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA), jeżeli przedsiębiorca płaci składki wyłącznie za siebie.

W przypadku opłacania składek tylko za siebie, przedsiębiorca powinien jednorazowo złożyć deklarację za styczeń danego roku do 10. dnia następnego miesiąca. Następnie do końca roku nie musi składać deklaracji. Obowiązek złożenia kolejnej deklaracji będzie się aktualizował w lutym kolejnego roku. W przypadku opłacania składek również za pracowników, imienne raporty miesięczne należy składać do 15. dnia następnego miesiąca.

Wyjątki

Zmiany nie będą dotyczyć przedsiębiorców, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *