Za co odpowiada biuro rachunkowe?

Niektóre firmy korzystają z pomocy biur rachunkowych i zastanawiają się nad tym, po czyjej stronie tak naprawdę leży odpowiedzialność za powierzone im czynności księgowe.

Na początek należy przypomnieć, iż przedsiębiorcy korzystający z pomocy biur rachunkowych niezależnie od formy prowadzenia księgowości (KPiR, czy KH) zmuszeni są do powiadomienia o tym fakcie Urzędu Skarbowego. Na złożenie powiadomienia przedsiębiorca ma tylko tydzień czasu, licząc go od dnia zawarcia umowy z biurem. W wspominanym powiadomieniu powinny znaleźć się takie dane jak: nazwa i adres biura, adres prowadzenia oraz przechowywania księgi i innych dokumentów związanych z jej prowadzeniem.

Co prawda przedsiębiorcy mogą korzystać z biur rachunkowych, jednakże większa część odpowiedzialności leży i tak po stronie przedsiębiorcy, a nie biura. przedsiębiorca ma jedynie prawo do ubiegania się o odszkodowanie w drodze cywilnej – odszkodowanie za niestaranność biura rachunkowego. Co oznacza, że samo powierzenie księgowości specjalistom nie zwalnia przedsiębiorcy z odpowiedzialności podatkowej za skutki popełnionych przez nich błędów. Niema możliwości przeniesienia odpowiedzialności dotyczących zobowiązań wobec fiskusa na biuro rachunkowo. tej kwestii podlega tylko podatnik, a więc właściciel i to z niego będą ściągane spłaty zaległości podatkowych.

Jednak jak wspomniano już powyżej, można domagać się od biura rachunkowego wypłaty odszkodowania za szkody, jakich dokonało biuro. Za wadliwe prowadzenie księgowości przez dane biuro rachunkowe można wszcząć roszczenie na drodze cywilnej. Biuro rachunkowe będzie zobowiązane do naprawienia szkody, jaką wyrządziło danej firmie z powodu niewykonania zobowiązania w należyty sposób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *