Czy pracodawca musi za zatrudnionego studenta płacić składki ZUS?

Podstawowa i dosyć często spotykaną kwestią dla pracodawcy jest opłacanie składek ZUS za zatrudnionego studenta.

Studenci zatrudnieni na podstawie umowę zlecenie, są zwolnieni z obowiązku opłacania składek ZUS.

Jedynym warunkiem w tej kwestii jest jego osiągnięty wiek, a dokładniej zatrudniony student nie może ukończyć 26 roku życia. W innym wypadku przywilej ten straci moc i pracodawca będzie zobowiązany do opłacania składek.  Wynika to bowiem z tego, że osoby studiujące, mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych rodziców i są zgłaszani do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców.

Natomiast jeśli z różnych powodów nie mają takiej możliwości – powinni złożyć wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego na uczelni.

Zatrudnienie studenta

W związku z powyższym pracodawca zatrudniający studenta (do 26. roku życia) na umowę zlecenie nie jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Od wynagrodzenia brutto pracownika, który ma status studenta do 26 roku życia, odejmuje się jedynie zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ważne!

W bieżącym roku 2018 wysokość minimalnej stawki godzinowej wynosi 13,70 zł brutto za godzinę.

Taka forma zatrudnienia jest korzystnym rozwiązaniem dla pracodawcy ze względów finansowych. Dzięki temu, zleceniodawca unika dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem. Z drugiej strony jest to także korzyść dla zatrudnionego studenta, ponieważ nie posiada on jeszcze dużego doświadczenia zawodowego, a dzięki niższym kosztom zatrudnienia, pracodawcy chętnie przyjmują go do pracy.

W przypadku umowy zlecenie, pracodawca jest zobowiązany do naliczenia, pobrania i odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracownika. Przychód ten może być opodatkowany na zasadach ryczałtu lub zasad ogólnych.

Inaczej wygląda to w przypadku, gdy pracodawca zatrudnia osobę studiująca na umowę o pracę. Wtedy nie ma znaczenia fakt, iż dana osoba ma status studenta i nie ukończyła 26 roku życia. Ponieważ, osoba studiująca, ale zatrudniona na podstawie umowę o pracę, musi być zgłoszona do ZUS-u – obowiązkowe jest opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne.

Umowa zlecenie jest regulowana Kodeksem Cywilnym, który mówi o tym, że zleceniobiorca jest zobowiązany wobec zleceniodawcy do wykonania określonej czynności prawnej. 

Kodeks cywilny, zlecenie (art. 734-751 kc): umowa zlecenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *