Zgłoszenie VAT-26 – data pierwszego wydatku poniesionego na samochód

Zgłoszenie VAT-26 – data pierwszego wydatku poniesionego na samochód

Jeżeli podatnik chce zmienić formę rozliczania (50% podatku VAT) pojazdu na pełne odliczenie (100% podatku VAT), musi złożyć formularz zgłoszeniowy VAT-26.

Jednakże w formularzu tym znajduje się pozycja z obowiązkiem wpisania daty pierwszego wydatku poniesionego na samochód. I tutaj pojawia się pytanie: jaką datę należy tam wpisać?

Dla przykładu: firma XYZ dotychczas wykorzystywała swój samochód na cele mieszane, a więc prywatne i firmowe. W związku z tym miała prawo do rozliczania 50% podatku VAT od wydatków. Jednakże teraz chce zmienić swoją metode rozliczeń na firmową, tak aby przysługiwało im rozliczenie 100% podatku VAT

W związku z powyższym firma ma prawo do zmiany metody rozliczeń w każdym momencie. Przepisy prawa nie zabraniają zmiany metody rozliczania podatku VAT na samochód, jednakże podatnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowym VAT-26 i nie później niż do siedmiu dni od daty poniesienia wydatku, od którego będzie rozliczany cały podatek VAT.

Tak więc, przy składaniu formularza do urzędu, należy jako datę pierwszego wydatku podlegającego pełnemu odliczeniu VAT podać koszt poniesiony nie wcześniej, niż do siedmiu dni wstecz.

W takiej sytuacji wydatki poniesione przed wskazaną w formularzu datą będą podlegały ograniczonemu odliczeniu podatku VAT (50% dla wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu, z wyjątkiem paliwa, brak możliwości odliczenia podatku od paliwa).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *