Procedura rekrutacyjna – 4 maja 2019 rok

W bieżącym miesiącu weszły w życie nowe przepisy dotyczące zakresu rekrutacji. Dokładniej zmiany w Kodeksie pracy dotyczą RODO. Więcej informacji w poniższym artykule.

Dokładnie od 4 maja 2019 roku…

…pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych kandydatów do pracy tylko w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia – znowelizowany art. 221 par. 5 k.p. (w związku z RODO).

Obecne zmiany mają duże znaczenie dla firm, ponieważ rekruterzy szukający specjalistów z określonej branży ze szczególnymi umiejętnościami będą mieli utrudnione zadanie. Firmy czasami wymagają od potencjalnych kandydatów wybierania przez nich już w trakcie studiów konkretnych przedmiotów lub zajęć i zaliczenia z nich egzaminów.

W związku z czym, aby sprawdzić te wymagania, firma musiałabym uzyskać od pracownika, np. indeks potwierdzający wymagany fakt. Jednakże w obecnym prawie pracodawca nie może żądać indeksu od kandydata. Kandydat może nie wyrazić na to zgody i posłuży się jedynie zaświadczeniem z uczelni o ukończeniu danego kierunku studiów z wymaganą specjalnością — to wystarczy do potwierdzenia wykształcenia.

Jasne jest to, że jeżeli kandydat wyrazi zgodę na ukazanie indeksu, to problem przestaje istnieć. Jednakże w przypadku, gdy odmówi, bo np. nie zaliczył wszystkich zajęć lub nie osiągnął odpowiedniej oceny na koniec z wymaganego przedmiotu, to firma nie uzyska ważnej wiedzy o kandydacie i jego postępach w nauce, wiedzy podstawowej. Oczywiście brak zgody nie niesie za sobą żadnych skutków dla kandydatów, nawet tych związanych z odrzuceniem jego kandydatury – pracodawca nie ma prawa wymagania ukazania ww. dokumentów. Dodatkowo firma nie może też uznać, że np. zaliczenie konkretnych zajęć w trakcie studiów świadczy o pozyskaniu kwalifikacji zawodowych (ich udokumentowania pracodawca też może żądać). Chodzi bowiem o kwalifikacje zawodowe, a więc umiejętności pozyskane w trakcie dotychczasowej pracy, a nie na etapie zdobywania wykształcenia.

Wydaje się, że taka zawężająca interpretacja nie będzie miała jednak zastosowania do danych o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Zgodnie z art. 221 par. 5 k.p. także w tym przypadku pracodawca może żądać udokumentowania informacji tylko w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

– W przypadku wykształcenia należy udokumentować ukończenie danego poziomu kształcenia. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia nie jest tak jednoznacznym pojęciem. Z samej wykładni językowej wynika, że dopuszczalne jest pozyskiwanie nie tylko danych o formie dotychczasowego angażu i zajmowanego stanowiska.

Wiele firm chce poznać nie tylko dotychczasowe miejsca pracy kandydata i czas angażu, ale także bardziej szczegółowe dane (np. o rodzaju zadań, jakie realizował w tym czasie).

W związku z czym, jeżeli firma jest zainteresowana zatrudnieniem danego pracownika do realizacji konkretnych projektów, to może pozyskiwać informacje o rodzaju takich przedsięwzięć prowadzonych dotychczas przez kandydata. Oczywiście bez podawania szczegółów dotyczących poprzednich pracodawców, przy zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa. Jednakże firma musi liczyć się z tym, że nie wszystkie tego typu informacje można udokumentować (nie zawsze są one doprecyzowane np. w poprzednich umowach o pracę lub świadectwie pracy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *